Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı (Av. Senem Yılmazel)

Ankara’da ticaret yapmak isteyen girişimciler için hukuki konular oldukça önemlidir. Ticari işlerinizde doğru yolda ilerlemek ve yasal sorunlarla karşılaşmamak için Ankara Ticaret Avukatı‘ndan profesyonel destek olanakları önemlidir.

Ticaret Avukatlarının Rolü

Ankara Ticaret Avukatları, ticari işlerle ilgili hukuki mali tabloların avukatlarıdır. Ticaret hukuku, insanlarla ilgili, sözleşmeler, ticari ilişkiler, telif hakları ve marka koruması gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Ticaret avukatları, müvekkillerine danışmanlık yapar, sözleşmeleri hazırlar ve müvekkillerini mahkemelerde temsil eder.

Ankara Ticaret Avukatının Faydaları

Ankara Ticaret Avukatı ile üretilen birçok faydalı şey vardır. İşte bazıları:

 1. Hukuki Danışmanlık : Ticaret avukatları, işletmenizin hukuki özelliklerinin belirlenmesi için boyut danışmanlığı sağlar. İşletmenizin faaliyetlerini yasal olarak uyumlu hale getirmenize yardımcı olurlar.

 2. Sözleşmelerin Hazırlanması : Ticaret avukatları, işletmenizin uygun sözleşmeler hazırlar. Doğru ve özet bir sözleşme, ticari kârların önüne geçilebilir ve işletmenizin haklarının sağlanması.

 3. Ticari Anlaşmazlıkların Çözümü : Ticaret avukatları, ticari anlaşmazlıkların çözümünde size yardımcı olur. Uyuşmazlıkların mahkemelere yansıması durumunda, avukatınız sizi temsil eder ve haklarınızı savunur.

Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı ( Şirket Detayları)

Ankara Ticaret Avukatı, ticaretle uğraşan kişilerin ve şirketlerin karşılaştığı her türlü hukuki sorunda yardımcı olabilirler. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Şirket Kuruluş ve Yönetimi: Şirket kuruluş aşamaları, şirket türüne göre gerekli belgeler, şirket organlarının görev ve yetkileri, şirket sözleşmesi ve tüzüğü hazırlanması, şirket değişiklikleri ve kapanış işlemleri gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar.
 • Sözleşmeler: Ticari faaliyetler kapsamında imzalanan her türlü sözleşmenin (satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, iş sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, franchising sözleşmesi vb.) hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi gibi konularda yardımcı olurlar.
 • Fikri Mülkiyet: Marka, patent, telif hakkı, tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının korunması, fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar.
 • İdare Hukuku: Ticaretle ilgili idari işlemler ve işlemlerle ilgili davalar, vergi ve gümrük uyuşmazlıkları gibi konularda hukuki destek sağlarlar.
 • İflas ve Tasfiye: Şirketlerin iflas ve tasfiye işlemleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Ticari uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla veya tahkim yoluyla çözümü için avukatlık hizmeti sunarlar.

Kaç Çeşit Şirket Var?

Türk Ticaret Kanunu’na göre 6 çeşit şirket türü vardır:

 • Kolektif Şirket: Şirket ortaklarının, şirket borçlarından dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olduğu şirket türüdür.
 • Komandit Şirket: Şirket ortaklarından bir veya birkaçı komanditer, diğerleri ise komandite olmak üzere kurulan şirket türüdür. Komanditerler, şirkete koydukları sermaye ile sınırlı olarak sorumludur.
 • Limited Şirket: Ortaklarının sorumluluğunun, koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türüdür.
 • Anonim Şirket: Sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve ortaklarının sorumluluğunun, sahip oldukları paylarla sınırlı olduğu şirket türüdür.
 • Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürme: Limited şirketlerin anonim şirkete dönüştürülmesi işlemleri
 • Ortaklık Paylarının Devri: Şirket ortaklık paylarının devri ile ilgili işlemler

Bunlara ek olarak, özel kanunlarla düzenlenmiş bazı şirket türleri de mevcuttur. Örneğin, Kooperatifler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları vb.

Türkiye’nin En İyi Ticaret Avukatı

“Türkiye’nin En İyi Ticaret Avukatı” terimi, birçok farklı yoruma açık ve öznel bir kavramdır. Ticaret hukuku oldukça geniş bir alan kapsar ve her avukatın farklı sektörlerde ve farklı hukuki konularda uzmanlığı olabilir.

Bir avukatın “en iyi” olarak nitelendirilebilmesi için:

 • Tecrübe: Uzun yıllara dayanan ticaret hukuku deneyimi ve farklı sektörlerde edindiği bilgi birikimi
 • Uzmanlık: Belirli bir ticaret hukuku alanında (örneğin, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, uluslararası ticaret hukuku) derinlemesine bilgi ve uzmanlık
 • Başarı Oranı: Geçmişte benzer davalarda elde ettiği başarılar
 • İletişim Becerileri: Müvekkiliyle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilme ve hukuki süreçleri anlayabilecek şekilde anlatabilme
 • Problem Çözme Becerileri: Karmaşık hukuki sorunlara yaratıcı ve pratik çözümler üretebilme
 • Etik Değerlere Bağlılık: Mesleki etik değerlere bağlılık ve dürüstlük

gibi birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerekir.

Türkiye’de birçok tecrübeli ve başarılı ticaret avukatı bulunmaktadır. Bu nedenle, “en iyi”yi seçmek yerine, sizin özel ihtiyaçlarınıza ve davanızın özelliklerine en uygun avukatı seçmeniz daha önemlidir.

Aşağıdaki noktalara dikkat ederek sizin için en uygun ticaret avukatını bulabilirsiniz:

 • İhtiyaçlarınızı Belirleyin: Ticaretle ilgili ne tür bir hukuki sorunla karşı karşıya olduğunuzu ve avukattan ne tür bir yardım beklediğinizi net bir şekilde tanımlayın.
 • Araştırma Yapın: İnternette, barolarda ve avukatlık bürolarının web sitelerinde araştırma yaparak farklı avukatların özgeçmişlerini ve uzmanlık alanlarını inceleyin.
 • Tavsiye Alın: Daha önce ticaret avukatı ile çalışmış olan kişilerden tavsiye alın.
 • Görüşmeler Yapın: Birkaç avukat ile görüşerek, çalışma tarzlarını, iletişim becerilerini ve ücret politikalarını değerlendirin.

Unutmamanız gereken en önemli nokta, Ankara Ticaret Avukatı ile aranızdaki güven ve iletişimin sağlamlığıdır. Sizin için en iyi avukat, sizin özel ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlayabilen ve size en uygun çözümleri sunabilen avukattır.