İcra Ve İflas Hukuku

Kira, çek, senet, ipotek, sözleşme, fatura vs. tüm konulardan kaynaklı alacaklarınızın tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, buna ilişkin tüm takip işlemleri ve davaların yürütülmesi; eğer tarafınıza icra takibi başlatılmışsa buna ilişkin itirazların yapılması ve gerekli davaların açılması, iflas ve konkordato sürecinde hukuki desteğin sağlanması faaliyetleri hukuk büromuzca yürütülmektedir. Büromuzun kurucu yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL kıymetli evrak ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış; çek konusu ile ilgili kitap yazmıştır.