İş Hukuku

Tüm işçi ve işveren alacaklarına dair davalar, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminat, işe iade, hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma vs. tüm işçi haklarına ilişkin davalar ile fesih, savunma, tüm ihtar işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi faaliyetleri tarafımızca titizlikle yürütülmektedir.