Vergi ve İdare Hukuku

Vergi uyuşmazlıklarına dair iptal ve tam yargı davalarının açılması ve yürütülmesi; memurluktan atılma, atama yapılmaması, bunlara ilişkin doğan maddi ve manevi zarar, idarenin hizmet kusurundan doğan zarar, imar, özelleştirme, kamulaştırma, ihale, ruhsat iptali vs. idarenin işlemleri ile ilgili tüm iptal ve tazminat davaları büromuzda yürütülmektedir.