Aile Hukuku

“Haklarınızın korunması amacıyla konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Av. Senem YILMAZEL”

HAKLI SEBEP OLMADAN NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?
Evet. Nişanı bozan kişinin haklı sebebi yoksa veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulursa kusuru olan taraf, karşı tarafa harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında maddi tazminat vermekle yükümlüdür. Kanuna göre Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

HAKLI SEBEP OLMADAN NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA ANA BABA MADDİ VEYA MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR Mİ?
Evet. Medeni Kanuna göre Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

NİŞANLANMA EVLİLİK DIŞINDA BİR SEBEPLE SONA ERERSE HEDİYELER GERİ İSTENEBİLİR Mİ?
Evet. Nişanlanmanın evlilik dışında bir sebeple sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir.

NİŞANLILIK SONA ERDİKTEN SONRA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE DAVA HAKLARI SONA ERER?
TMK’ya göre nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?
Anlaşmalı boşanma boşanmak isteyen eşlerin boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve velayet konusunda anlaşmaları ile gerçekleşir. Bunun için eşlerin en az 1 yıl boyunca evli olmaları ve tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİ VEFAT EDERSE BU DURUMDA NE OLUR?
Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisi davaya devam edebilir ve diğer eşin kusurunu ispatlayabilir.

BOŞANDIKTAN SONRA SOYADI KULLANIMI NASIL OLUR?
Boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını kullanır. Ancak kadın evlenmeden önce dul idiyse bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

BOŞANMA YERİNE AYRILIK İSTENEBİLİR Mİ?
Boşanma davasını açmaya hakkı olan eş boşanma yerine ayrılık kararı verilmesini talep edebilir. Ayrılık isteyen eş için hakim boşanma kararı vermez.

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE AÇILABİLİR?
Zina yapan eşi affeden tarafın dava açma hakkı düşer. Zina nedeniyle açılacak boşanma davası 6 ay ve 5 yıllık süreler öngörülmüştür.

NAFAKA ÖDEMEYEN EŞE KARŞI NE YAPILABİLİR?
Eş mahkeme tarafından hükmedilmiş nafakayı ödemiyorsa bu durumda icra takibi başlatılmalı, ödeme emri gönderilmesi ve haciz işlemlerine başlanmalıdır. Nafaka için yapılacak tek bir icra takibi daha sonra doğacak nafakalar içinde geçerli olacağından, yeniden takip başlatmak gerekmeyecektir.

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR?
Hiç kimse ekonomik sebeplerden dolayı özgürlüğünden mahrum bırakılamazdır. Fakat nafaka borcu bu kural kapsamında değildir. Nafaka borçları ödenmediği takdirde nafaka alacağı ödenmeyen eş tarafından şikayet hakkı vardır. Bu şikayet neticesinde mahkeme ödenmeyen her nafaka alacağı için ayrı ayrı cezaya hükmedecektir.

NAFAKA ARTIRABİLİR veya AZALTILABİLİR Mİ?
Nafaka davalarında mahkemeler sabit bir nafakaya hükmettiği takdirde enflasyon, kişilerin gelir durumunun veya ihtiyaçlarının değişmesi gibi durumlarda nafaka miktarı günün koşullarına göre çok küçük veya yüksek rakamlarda kalmaktadır. Bu durumda açılacak dava ile hakim nafakayı günün koşullarına göre yeniden değerlendirip bir karar verecektir.

EŞ, AİLE KONUTU OLAN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK BAŞINA FESHEDEBİLİR Mİ?
Aile konutu olan ev diğer eşin açık rızası bulunmadıkça tek taraflı olarak feshedilemez. Aile konutu olan ev diğer eşin açık rızası yoksa devredilemez ve aile konutu üzerindeki haklar sınırlanamaz.

KATKI MİKTARININ BELİRLENMESİNDE EV İŞLERİNİ GÖRME DİKKATE ALINIR MI?
Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması, katkı miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu katkılar, geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Mal rejimine ilişkin sözleşmeyi taraflar evlenmeden önce ya da evlendikten sonra yapabilir.

EDİNİLMİŞ MAL NE DEMEKTİR?
Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Mal paylaşımında en önemli konu; tarafların malları ne zaman, nasıl elde ettiği ve ne zaman evlendikleridir. Bu konu oldukça detaylıdır. Malların, evlilikten önce alınıp alınmadığı; miras kalıp kalmadığı; bağış olup olmadığı; evlenmeden önce alınan, miras kalan, bağış yapılan veya 2002 tarihinden önce alınan bir malın satışı ile alınıp; alınmadığı, taraflar arasında noterden yapılan bir sözleşme olup; olmadığı gibi tüm detaylar önem arz eder.

MAL REJİMİ NE ZAMAN SONA ERER?
Eşlerden biri öldüyse ya da taraflar kendi aralarında başka bir mal rejimine geçtilerse mal rejimi sona erer. Bunların dışında evlilik iptal edildiyse, boşanma gerçekleştiyse ya da mal ayrılığına geçildiyse de mal rejimi sona erer.

BOŞANMA DAVASINDA VELAYET KİME VERİLİR?
Velayet düzenlenirken çocuğun yararı, her şeyin üstünde tutulur. Velayet konusunda çocuğun yaşı çok önemlidir. Yaşı küçük ise genellikle çocuk anneye verilir. Çünkü; çocuğun anne bakımına ihtiyacı vardır. Ama, annenin çocuğa bakamayacağı veya haysiyetsiz hayat sürdüğü kanıtlanırsa velayet babaya da verilebilir.

NAFAKAYI ÖDEYEMEYEN EŞİN ÇOCUK İLE GÖRÜŞMESİ ENGELLENEBİLİR Mİ?
Kişisel ilişki kurulması, nafakasının ödenip ödenmemesine bağlı değildir. Bu kanuni bir haktır. Eş, nafakayı ödeyemese de çocukla görüşebilir.

MADDİ VEYA MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI SADECE KADIN MI AÇABİLİR?
Hayır. Boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaati zarara uğrayan kusursuz ya da az kusurlu kadın ya da erkek maddi tazminat davası açabilir. Bu nedenle kusursuz veya az kusurlu erkek de boşanma nedeniyle maddi tazminat isteyebilir. Yine boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kişilik hakları zarara uğrayan taraf, kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebilir. Eşi tarafından aldatılan bir erkeğin durumunu buna örnek verebiliriz.

YOKSULLUK NAFAKASINI SADECE KADIN MI İSTEYEBİLİR?
Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek kadın ya da erkek tarafın kusuru daha ağır değilse nafaka isteyebilecektir. Burada nafaka alacaklısının kusurunun daha ağır olmaması önem arz etmektedir. Ayrıca kanuna göre nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

NAFAKA MİKTARI DAHA SONRA DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Boşanma davası sonucunda verilen nafaka kesin hüküm niteliği taşımamaktadır. Tarafların mali durumlarının değişmesi durumlarında ya da hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda iradın azaltılmasına ya da artırılmasına karar verilebilir. Nafaka alacaklısının veya yükümlüsünün hayat standartlarındaki değişiklikler, ekonomik durumlar nedeniyle nafaka miktarının değiştirilmesi talep edilebilir.