Diğer Alanlar

Yukarıda sayılan alanlar dışında da; Faktöring ve Finansal Kiralama, İnşaat Hukuku Spor hukuku, Bankacılık Ve Finans Hukuku, Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku, Sorumluluk Ve Tazminat Hukuku, Basın Hukuku, Anayasa Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Enerji Ve Maden Hukuku, Sivil Havacılık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Şirket Birleşme Ve Devralmaları, Eşya Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Çevre – Maden – Sağlık – Turizm Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Rekabet Hukuku, Taşıma Hukuku, Uluslararası Tahkim, Elektronik Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası – Bankacılık – Borsa – Menkul Kıymetler Hukuku gibi pek çok özel alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.