Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü hakkında bilmeniz gereken dopdolu bilgi dolu bir makale daha:)) Öncelikle Anlaşmalı Boşanma hakkında detayları ile başlayalım;

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evliliklerini sona erdirmek isteyen çiftlerin karşılıklı olarak anlaşarak boşanmalarıdır. Bu tür boşanmalar, uzun ve sancılı dava süreçlerine göre çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Çiftler, boşanma şartlarını kendi aralarında müzakere eder ve bu şartları bir protokol ile resmileştirir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin boşanma sürecinde üzerinde mutabakata vardıkları tüm konuları içeren bir belgedir. Bu protokol, hukuki bir metin olarak düzenlenir ve mahkemeye sunulur. Protokol, çiftlerin boşanma şartlarını ve taleplerini açıkça belirtir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Bulunur?

 1. Eşlerin Kimlik Bilgileri: Tarafların adları, soyadları, T.C. kimlik numaraları gibi kimlik bilgileri.
 2. Boşanma Sebebi: Anlaşmalı boşanma talebinin sebepleri.
 3. Maddi Konular: Mal paylaşımı, nafaka ve diğer mali yükümlülükler hakkında detaylar.
 4. Çocuklarla İlgili Düzenlemeler: Velayet, çocuk nafakası, ziyaret hakları gibi çocuklarla ilgili tüm hususlar.
 5. Diğer Hususlar: Çiftlerin üzerinde anlaştıkları diğer özel şartlar ve hükümler.
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Uzman Desteği: Bir avukat yardımıyla protokolün hazırlanması, hukuki açıdan doğru ve eksiksiz bir belge oluşturulmasını sağlar.
 2. Karşılıklı Anlaşma: Protokolde yer alan tüm maddelerin her iki tarafça kabul edilmesi gerekmektedir. Anlaşmazlık durumunda anlaşmalı boşanma mümkün olmayabilir.
 3. Açıklık ve Netlik: Protokoldeki tüm maddeler açık ve net bir şekilde yazılmalı, belirsiz ifadelere yer verilmemelidir.

Mahkeme Süreci

Hazırlanan protokol, çiftlerin ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesi’ne sunulur. Mahkeme, çiftlerin anlaşmalı boşanma talebini ve protokolü inceleyerek karar verir. Eğer mahkeme, protokolde herhangi bir eksiklik veya sakınca görmezse, boşanma kararı verilir. Bu süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürer.

Avantajları

 1. Hızlı ve Ekonomik: Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli davalara göre çok daha hızlı ve ekonomiktir.
 2. Dostane Çözüm: Çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanmaları, çocuklar ve her iki taraf için daha az stresli bir süreç sağlar.
 3. Kontrollü Süreç: Çiftler, boşanma şartlarını kendileri belirleyerek süreci kontrol altında tutabilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyen çiftler için ideal bir çözümdür. Bu protokol, çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanma şartlarını belirlemelerini ve bu şartları hukuki olarak resmileştirmelerini sağlar. Uzman bir avukat desteğiyle hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü, sürecin sorunsuz ilerlemesini ve her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü (Örneği)

Aşağıda çok kısa ve anlaşılır Anlaşmalı Boşanma Protokolü örnekleri vardır. Bu sözleşmeyi karşılıklı doldurup ilgili mahkemeye sunabilirsiniz. Ankara Boşanma Avukatı ile çalışırsanız süreçlerin çok daha hızlı ilerlediğini göreceksiniz. 

Taraflar:

 • Davacı: [Ad Soyad], T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik No]
 • Davalı: [Ad Soyad], T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik No]

Evlilik Tarihi: [Evlilik Tarihi]

Boşanma Nedeni: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Protokol Maddeleri:

 1. Mal Paylaşımı:

  • Eşlerin evlilik sırasında edinilen tüm malları [mal paylaşımı şekli] şekilde paylaşılacaktır.
  • [Evlilik sırasında edinilen malların listesi]
 2. Yoksulluk Nafakası:

  • Davacıya yoksulluk nafakası ödenmeyecektir.
 3. İştirak Nafakası:

  • Davalı, müşterek çocuk [Çocuğun Adı Soyadı] için her ayın [günün kaçında] günü, [nafaka miktarı] Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir.
 4. Velayet:

  • Müşterek çocuk [Çocuğun Adı Soyadı]’nın velayeti annede kalacaktır.
  • Baba, [Çocuğun Adı Soyadı]’nı haftada [kaç gün] ve ayda [kaç gün] görebilecek ve onunla vakit geçirebilecektir.
 5. Soyadı:

  • Davacı, evlilik soyadını kullanmaya devam edecektir.
 6. Diğer Hususlar:

  • Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talep etmemektedir.
  • Taraflar, boşanma nedeniyle ortaya çıkan tüm yargılama giderlerini kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır.

Taraflar, yukarıda belirtilen hususlarda ortak ve hür iradeleri ile anlaşmış olup, işbu protokol mahkemeye arz edilmek üzere taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Nafakasız anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma sürecinde birbirlerinden herhangi bir nafaka talep etmeden boşanma şartları üzerinde anlaştıkları bir belgedir. Bu protokol, çiftlerin mali yükümlülüklerden arındırılmış bir şekilde yollarını ayırmalarını sağlar. Özellikle kısa süreli evliliklerde veya her iki tarafın da maddi olarak bağımsız olduğu durumlarda tercih edilir.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gerekenler

 1. Kimlik Bilgileri: Tarafların adları, soyadları, T.C. kimlik numaraları gibi kimlik bilgileri.
 2. Boşanma Sebebi: Anlaşmalı boşanma talebinin sebepleri.
 3. Maddi Konular: Eşler arasında mal paylaşımı, ortak borçlar ve diğer mali yükümlülüklerin nasıl çözüleceği.
 4. Çocuklarla İlgili Düzenlemeler: Velayet, çocuk nafakası (eğer çocuklar varsa), ziyaret hakları gibi konular.
 5. Nafaka Talep Edilmediğinin Belirtilmesi: Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka talep etmediklerinin açıkça belirtilmesi.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması

Nafakasız anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Açıklık ve Netlik: Protokolde yer alan tüm maddeler açık ve net bir şekilde yazılmalı, belirsiz ifadelere yer verilmemelidir.
 2. Karşılıklı Anlaşma: Protokolde yer alan tüm maddelerin her iki tarafça kabul edilmesi gerekmektedir. Anlaşmazlık durumunda anlaşmalı boşanma mümkün olmayabilir.
 3. Uzman Desteği: Bir avukat yardımıyla protokolün hazırlanması, hukuki açıdan doğru ve eksiksiz bir belge oluşturulmasını sağlar. Nafaka talep edilmediğinin açıkça belirtilmesi önemlidir.

Mahkeme Süreci

Hazırlanan protokol, çiftlerin ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesi’ne sunulur. Mahkeme, çiftlerin anlaşmalı boşanma talebini ve protokolü inceleyerek karar verir. Eğer mahkeme, protokolde herhangi bir eksiklik veya sakınca görmezse, boşanma kararı verilir. Bu süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürer.

Avantajları

 1. Hızlı ve Ekonomik: Nafakasız anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli davalara göre çok daha hızlı ve ekonomiktir.
 2. Dostane Çözüm: Çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanmaları, çocuklar ve her iki taraf için daha az stresli bir süreç sağlar.
 3. Mali Bağımsızlık: Eşler, boşanma sonrası maddi olarak birbirlerine bağımlı olmadan yollarını ayırabilirler.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçe Örneği

1. Taraflar

 • Adı Soyadı: İsim Soyisim
 • T.C. Kimlik No: 00345678900
 • Adı Soyadı: İsim Soyisim
 • T.C. Kimlik No: 0098765400

2. Boşanma Sebebi

Taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve birlikte yaşamalarının artık mümkün olmaması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

3. Maddi Konular

 • Taraflar, evlilik süresince edindikleri malları karşılıklı rıza ile paylaşmışlardır.
 • İsim Soyisim ve İsim Soyisim, birbirlerinden herhangi bir nafaka talep etmemektedir.
 • Ortak borçlar, tarafların karşılıklı anlaşması ile paylaştırılmıştır ve bu konuda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.

4. Çocuklarla İlgili Düzenlemeler

 • İsim Soyisim ve İsim Soyisim’in ortak çocukları bulunmamaktadır. (Eğer çocuk varsa, velayet ve çocuk nafakası gibi konular burada ayrıntılı olarak belirtilmelidir.)

5. Diğer Hususlar

 • Taraflar, boşanma sürecine dair diğer tüm hususlarda karşılıklı olarak mutabık kalmışlardır.
 • Boşanma süreci boyunca taraflar birbirlerine karşı saygılı ve dürüst davranacaklarını taahhüt ederler.

6. İmzalar

Bu protokol, İsim Soyisim ve İsim Soyisim tarafından kendi özgür iradeleriyle hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Tarih: 12 Haziran 2024

İmza:

 • İsim Soyisim
 • İsim Soyisim