ASKERALMA KANUNU’NA GÖRE ASKERE GİDECEK İŞÇİNİN DURUMU

Askeralma Kanunu’na göre kişi 6 ay zorunlu askerlik yapabileceği gibi, ücret ödeyerek yalnızca bir ay askerlik de yapabilmektedir.

Kanuna göre muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçi, şartları taşıması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Eğer işçinin kura nedeniyle bedelli askerlik yapamayacağı ortaya çıkarsa askerlik nedeniyle işten ayrılacağını belirterek kıdem tazminatını alabilir. Eğer bildirim yapmazsa işveren haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

21 günlüğüne bedelli askere gidecek işçiler ücretsiz izin hakkı talep etmiş olsa bile, işverenin izin verme yükümlülüğü yoktur.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması, uygun fesih şartlarının oluşması vs. hususları somut duruma göre değiştiğinden, her somut olaya uygun olarak değerlendirme yapılmalıdır. Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz genel hatlarıyla açıklanmış olup; somut olayda gerek işçinin gerekse işverenin haklarının korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem Ülküm YILMAZEL