BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ?

 

Türk Medeni Kanunumuzdaki boşanma nedenleri; özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma nedenleri: zina, hayata kast, terk, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme ve akıl hastalığıdır. Genel boşanma nedenleri ise kanunda tek tek belirlenmemiştir. Evlilik birliğini temelden sarsan her durum genel boşanma nedenidir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kusursuz veya kusuru az olan eş, kanuni koşulları varsa;

1) Boşanma

2) Maddi tazminat: Boşanma nedeniyle maddi zarara uğrayan taraf, kusuru azsa maddi tazminat davası açabilir.

3) Manevi tazminat: Boşanmaya neden olaylar nedeniyle manevi zarara uğrayan, kusuru azsa ve zararını kanıtlarsa manevi tazminat açabilir.

4) Nafaka (Tedbir, İştirak, Yoksulluk Nafakası)

5) Çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Evliliğin en az 1 yıl sürmesi ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaları koşuluyla eşler, aralarında anlaşarak birlikte boşanma davası açabilir.

Boşanma konusunda tarafların kusur oranı ve talep edebileceği hususlar somut olaya göre değiştiğinden, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Senem YILMAZEL