En İyi İdari Dava Avukatı Ankara

En iyi idari dava avukatı Ankara ilinde, idare hukuku alanında uzmanlığa ulaşmış olan avukattır. İdare hukuku kavramı ise, çeşitli kamuların yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyiş biçimlerini ve bu alanların kişiler ile olan ilişkilerini konu almaktadır. İdare hukuku alanındaki temel anayasada belirli şekildedir.

İdare hukuku alanı çok geniş bir hukuk dalı olduğundan dolayı bu alanda uzmanlaşmak oldukça zor olmaktadır. Bununla bağlantılı olarak idare hukuku alanında pek çok alt dal da bulunmaktadır. Bu sebeple sadece idari örgütlerin ve işleyişlerinin nasıl olduğunu bilmek yeterli olmamaktadır. İdare hukukunda imar, ihale ve idari sözleşmeler hukuku gibi birçok alt dal bulunmaktadır. Tüm bu alt dallar ile birlikte idare hukuku sebebi ile ortaya çıkan fikir ayrılıklarının çözümü için en etkili yargı kolu, idari yargı olmaktadır. İdari dava avukatlarının aktif olarak çalıştığı alanlardan birisi de idari yargı kolu olmaktadır. En başarılı avukatlar, bu süreçlerin tümünde uzmanlaşmayı başaran avukatlar olmaktadır.

İdari Dava Avukatı Hangi Hizmetleri Sunar?

İdare hukukunun geniş bir alan olması sebebi ile bu alandaki avukatlar, çok sayıdaki problemde hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • İmar hukuku kaynaklı fikir ayrılıklarının çözüme ulaştırılmasını sağlamaktadır.
  • İhale davalarında görev almaktadırlar.
  • Belediye kanununu ile ilgili problemlerin çözüme ulaştırılmasında görev almaktadır.
  • Karayolları kapsamındaki trafik davalarının açılması hizmetini vermektedir.
  • Vergi uyuşmazlıklarının düzeltilmesinde görev almaktadır.
  • Öğrenci veya memur davalarının hem açılmasında hem de yürütülmesinde görev almaktadır.
  • İdari para cezalarına itiraz davalarında görev almaktadır.

En iyi idari dava avukatı Ankara ilinde bu gibi problemlerin çözüme ulaştırılmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak idari avukatlar, idari hukuk yargısı süreci içerisinde ortaya çıkan tüm sorunlar için danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Memur ve Polis Davalarına Bakan Avukatlar

Memur davalarına bakan avukatlar Ankara ilinde, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenlenen memur davalarının tüm konusunu oluşturmaktadır. Bu memur davaları kapsamı içerisinde ilişik kesme cezası, kıdem durdurma ya da aylık maaştan kesinti gibi cezalar bulunmaktadır. Bu gibi davalara bağlı olan yasal süreç, idare mahkemeleri konumunda başlatılmakta, duruma göre iptal veya tam yargı davalarına da konu edilmektedir.

Bu kısımdaki polis davalarına bakan avukatlar ise, PMYO, POMEM VE PAEM kapsamındaki okullardan çeşitli disiplin ya da sağlık sorunları nedeni ile ilişkisi kesilen polislerin cezalarına bakan avukatlardır. Polis davalarında görev alan avukatlar genellikle Ankara ilini seçmektedirler. Bu kararlarındaki ana etmen, Polis Akademisi Başkanlığı ve EGM merkezinin Ankara ilinde bulunması olmaktadır.

Bu gibi etmenler dolayısı ile en iyi idari dava avukatı Ankara ili içerisinde fazla zorlanmadan bulunabilmektedir. İdari hukuk alanında bazı dava gereksinimlerinizin olduğunu düşündüğünüzde, büromuzdaki idari dava avukatlarından hizmet desteği alabilirsiniz.