EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTA DURUMU

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmamaktadır. Ancak istisna olarak bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için kanunda sayılan diğer haller dışında, sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir.

Ev hizmetlerin çalışanların hukuki durumu somut olaya göre değişmekte, çalıştığı yer, gün sayısı gibi farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Aynı şekilde dava açmak için öngörülen hak düşürücü süre 5 yıl olarak öngörülmüşse de, istisnai durumlarda bu sürenin işlemeyeceği Yargıtay içtihatlarıyla kabul edilmiştir. Dolayısıyla somut olayın değerlendirilmesi, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem Ülküm YILMAZEL