FASILALI-KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI

 

Fasılalı çalışma, iş sözleşmesine bağlı olarak aynı işverenle aralıklı olarak ve farklı zamanlarda yapılan çalışmadır. Aynı işverenle farklı tarihlerde çalışmaların yapılması halinde kıdem tazminatının çalışılan tüm süre için hesaplanıp ödenmesi gerekir.  Burada önem arz eden hususlar ise kıdem tazminatına hak kazanmış olmak ve kıdem tazminatı ödemesinin yapılmamış olmasıdır.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI

Kanuna göre, kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Yargıtay kararlarına göre kısmi süreli çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken ödenecek ücret, kısmi çalışma karşılığı ödenen ücret olmalıdır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi alma, doğru hesaplamaların yapılması, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL