HACİZ İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZIN SONUÇLARI

 

İcra takiplerinde, borcun tahsil edilmesi için yapılan işlemlerden biri de borçlunun alacaklı olduğu kişilere haciz müzekkeresi yazılmasıdır. İcra müdürlüğü tarafından yazılan bu müzekkere üzerine, borçluya ödeme yapması gereken kişi bu ödemeyi doğrudan icra müdürlüğüne yapmalıdır.

Üçüncü kişi bu haciz ihbarnamelerine doğru yanıt vermek zorundadır. Haciz ihbarnamesine haksız şekilde itiraz halinde üçüncü şahsın cevabının aksi ispatlanırsa, üçüncü şahıs üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve ayrıca tazminata mahkum edilebilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL