HAKARET SUÇU

 

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması durumunda bu suç oluşmaktadır. Yargıtay, beddua niteliğindeki ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin hakaret niteliğinde olmadığını belirtmiştir.

Hakaret suçunun oluşup oluşmadığı, her somut olaya göre değişmekle birlikte; kullanılan kelimelere ve kişiye göre yorumlanması gerektiğinden, konuyla ilgili detaylı bilgi almak, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL