HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE ŞARTLARI

Ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Yine aynı kanunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin şartları da yer almaktadır. Bu şartlar her somut olaya özgü olarak değerlendirildiğinden, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Kanuna göre kişi, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlerse ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranırsa, Mahkeme hükmünü açıklar. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemez ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine uyarsa, dava ve verilmiş ceza düşer.

Sanık daha önce kasten bir suç işlemişse ve kasten işlediği suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti varsa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi alma, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL