İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü/Reddi Halinde Kanun Yolu

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü/Reddi Halinde Kanun Yolu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz yolunu düzenlenmektedir. Buna göre,  karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz.

Eğer ihtiyati tedbir talebi kabul edilirse, karşı taraf kararı veren mahkemeye başvurarak karara İTİRAZ edecektir. Ayrıca üçüncü kişinin de itiraz hakkı vardır.

İtiraz başvurusunun reddi halinde ise bu karara karşı istinaf yoluna gidilmesi mümkündür. Kanun yoluna başvurulmuş olması, tedbirin uygulanmasını durdurmaz.

Haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL