İŞ AKDİNDEN DOĞAN HİZMET TESPİT DAVALARI

 

İş hayatında karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri de sigortasız işçi çalıştırılmasıdır. Sigortasız çalıştırılan işçi, haklarına kavuşmak için hizmet tespit davası açmak durumundadır.

İlgili kanuna göre dava 5 yıl içerisinde, İş Mahkemesinde açılmalıdır. Dava açmak için öngörülen hak düşürücü süre 5 yıl olarak öngörülmüşse de, istisnai durumlarda bu sürenin işlemeyeceği Yargıtay içtihatlarıyla kabul edilmiştir.

Sigortasız çalışılan dönem nedeniyle emeklilik, kıdem tazminatı gibi haklara kavuşamamanız durumunda, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem Ülküm YILMAZEL