İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

İşverenlere önemli yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince: tüm işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi atamak, risk değerlendirmesi, acil eylem planı yapmak ve tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır. Bunları yapmayan veya yaptırmayan işverenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere “İş Sağlığı Ve Güvenlığı Kurulu” oluşturmalıdır. 50’den fazla çalışanı olan tüm işyerlerleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştımak zorundadır.

Çok tehlikeli işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikelide (B) sınıfı, az tehlikelide (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır. Ayrıca bütün tehlike sınıflarındaki işyerleri işyeri hekimi istihdam edecek ya da dışarıdan hizmet alacaktır.

Konu ile ilgili haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sitesindeki bilgilerin, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin incelenmesini; muhasebeci, mali müşavir, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinden ve hukuk büromuzdan yardım alınmasını öneririz.

Avukat Senem YILMAZEL