İŞE İADE TALEBİ ve İKALE SÖZLEŞMESİ

 

İşe iade talebinde bulunmanın öncelikli şartı işveren tarafından fesih yapılmasıdır. İş Kanunu m. 20’ye göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

İşe iade davası açma şartları: belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, işyerinde en az 30 işçi çalışması, işçinin en az 6 aylık kıdeminin olması, feshin geçerli bir sebebe dayanmamasıdır.

İkale sözleşme, sözleşmeyi sona erdirme yollarından biridir. Bu yol fesih olmayıp; farklı hüküm ve sonuç doğurur. Eğer işçi ikale sözleşmesiyle ayrılırsa pek çok haktan mahrum kalacak, işe iade talep edemeyecek, kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek ve işsizlik sigortasından faydalanamayacaktır. Dolayısıyla öncelikle işçinin iradesi incelenmelidir. Eğer somut olayda işçinin sözleşmeyi sona erdirmekte makul bir yararı varsa bu durumda işçinin iradesinden bahsedilebilir.

İşçinin ikale sözleşmesini gerçekten iradesiyle mi imzaladığı yoksa işverenin zorlamasıyla mı imzaladığı somut olaydaki delillere ve duruma göre değerlendirilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL