KIDEM TAZMİNATININ MAL REJİMİ TASFİYESİNDE YERİ

Tarafların boşanmaları ile birlikte mal rejiminin tasfiyesi de gündeme gelmektedir. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Edinilmiş mal, çalışmasının karşılığı olan edinimler, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler de edinilmiş mal kapsamına alınmıştır.

Hukukumuzda da 2002 itibariyle edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiş olmakla, taraflardan birinin hak kazandığı kıdem tazminatı edinilmiş mallar kapsamındadır. Dolayısıyla, eşler, diğer eşin çalışması karşılığında elde ettiği geliri üzerinde alacaklı olacaktır.

Yargıtay kararlarına göre, dava tarihi esas alınarak eşin bu tarihte kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı incelenmeli ve edinilmiş mallara katılma rejimi sırasında hak kazandığı kıdem tazminatı hesaplanarak paylaşıma dâhil edilmelidir. Bu kapsamda haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem Ülküm YILMAZEL