Kitaplarımız

“Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar” konusu, bilimsel araştırma yapanlara ve uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla incelenmiş; kitap haline getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda da çeke ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Karşılıksız çekten kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluklar konusu ile ilgili dağınık hükümlerin bir araya getirilerek; konunun tahlil edilmesi için kitabımız hazırlanmıştır.

Eserimizdeki açıklamalarımız örnek Yargıtay kararları ve öğreti görüşleriyle desteklenmiştir. Uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla kitabımızın ek kısmında kendi hazırlamış olduğum, uygulamada çok sık ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerine ve konu ile ilgili kanunun maddelerine yer verilmiştir. Kitabımızı seçkin yayın evinden veya internetten sipariş vermek suretiyle satın alabilirsiniz. İnternetten www.seckin.com.tr adresine girip; yazar ve kitap bilgilerini girerek kitaptan sipariş verebilirsiniz.