MANEVİ TAZMİNAT

Türk Borçlar Kanunu gereğince, Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hâkimin takdirine bırakılmıştır. Hâkimin; Medeni Kanununun 4. maddesinde yer alan hakkaniyet ilkesini gözeterek, hukuk ve adalete uygun miktarda tazminat takdir etmesi gerekmektedir.

Ayrıca manevi tazminat miktarı adalete uygun ve makul bir oranda olmalı, zenginleşmeye yol açacak sonuçlar doğurmamalıdır. Manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici ve ölçülü olmalıdır.

Manevi tazminat bedeli ve şartları her somut olaya göre değiştiğinden, konuyla ilgili detaylı bilgi almak, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL