MOBBİNG NEDİR VE MOBBİNGE UĞRAYAN NELER YAPMALIDIR?

(İŞ İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)

İşyerinde bireylere üstleri, astları veya eşit düzeyde çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama ve bunun gibi davranışlara” mobbing deniliyor. Çalışan, uğradığı psikolojik tacizin ağırlığına göre işçilik haklarından kaynaklanan tazminatlara ek olarak manevi tazminat isteme hakkına da sahiptir. Bir davranışın mobbing sayılabilmesi için KASITLI, SÜREKLİ VE SİSTEMATİK OLMASI GEREKİR. Örneğin işten istifa ettirmek amacıyla 6 ay boyunca yapılan baskılar bu kapsamdadır.

Psikolojik tacize uğrayan çalışan mutlaka sözleşmesini feshedip dava açmak zorunda değil. Dilerse iş ilişkisi devam ederken de çalışma şartlarının uygulanması, düzeltilmesi ve uğradığı manevi zararın karşılanması için dava açabilir.

Delil olarak; atılan mailler, mesajlar, Mobbbing’in ortaya çıkardığı ruhsal yıkımları gösteren doktor raporları, kamera kayıtları gibi dokümanlar kullanılabilir. Ayrıca mobbing uygulayan kişiyle başkalarının önünde konuşup olaya şahit olanlar da mobbing’in ispatında delildir.

Mobbing ispatı zor bir husus olup, işçinin mağduriyet yaşamaması, haklarının korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Senem YILMAZEL