TAHKİM KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tabi olmayan tahkim kararlarına itirazla ilgili düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.

Düzenleme gereğince iptal davasına konu edilebilecek hususlar kanunda sınırlı sayılmıştır. Buna göre itirazda sınırlı inceleme yapılacaktır.

Öte yandan itiraz için kararın tebliğinden itibaren bir aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Karar kural olarak dosya üzerinden verilse de Bölge Adliye Mahkemesi duruşma yapılmasına da karar verebilir.

HMK düzenlemesinde, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı temyiz yolunun da açık olduğu belirtilmiştir. Ancak bu inceleme de yine kanunda sayılı sebeplerle sınırlıdır.

Tahkime itiraz yolu Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiş olup; haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.