TENKİS DAVASI

Tenkis davası, saklı payı ihlal edilen mirasçının saklı payına kavuşması için açılan davadır. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

Dolayısıyla saklı payı ihlal edilen mirasçı tenkis davası açarak, diğer mirasçıların yasal payını aşan kısımların indirilerek kendisine verilmesini talep edebilir.

Kanunda tenkis davası açma hakkı bakımından, bir yıl ve on yıllık süreler öngörülmüştür. Ancak zamanaşımı her konuya göre ayrı değerlendirildiğinden, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Vasiyetname açılmasıyla mirasçılar saklı paylarının ihlal edilip edilmediğini öğrenecektir. Dolayısıyla bu durumda hakları ihlal edilenlerin dava açma koşulları gündeme gelmektedir. Hangi davaların açılacağı ve hangi hukuki yollara başvurulacağı somut olaya göre değişeceğinden haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL