TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ŞARTLARI NELERDİR ?

Arabuluculuk alternatif bir çözüm yöntemidir. Arabuluculuk; uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı çözmede kullanılabilecek bir yöntemdir. Arabulucu uyuşmazlıkta bir taraf değildir ve hatta tarafsız üçüncü kişidir.

Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi ile 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Ticari davalarda arabulucuya gidilmemesi halinde USULDEN RET söz konusu olacaktır.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Şartları Nelerdir?

  • Uyuşmazlık konusunun tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir konu olması,
  • Uyuşmazlık konusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin olması,
  • Uyuşmazlık konusu özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu durumların dışında olması,
  • 6102 sayılı kanuna göre ya da özel kanunlara göre ticari dava olması arabulucuya başvurma şartlarındandır.

Arabulucu ilk olarak taraflarla görüşerek uyuşmazlık hakkında bilgi alır ve ilk toplantı için uygun bir gün ve uygun bir saat belirler. İlk toplantıya davet için bir davet mektubu hazırlar ve ilk toplantıya tarafları davet eder.

Kanunda, ilk oturuma geçerli bir mazeret göstermeksizin katılmayan taraf için ciddi yaptırımlar öngörülmüştür. Kanun sadece ilk oturum için toplantıya katılma gibi bir zorunluluk öngörmüştür.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. Bu madde gereğince anlaşma belgesi anlaşılan hususlarda dava açılmaması açısından önemlidir.

Tüm taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, “icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın” ilam niteliğinde belge sayılır.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Arabulucuk toplantısına taraf vekili olarak katılan avukatın vekaletnamesinde Alternatif Çözüm Yollarına İlişkin Özel Yetki bulunmalıdır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi alma, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, alanında uzman bir avukattan yardım istemeniz yerinde olacaktır.

Av. Senem YILMAZEL