ULUSLARARASI SATIŞLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

• Sözleşmelerde tarafların açık unvanları, adresleri, fatura bilgileri, ürünlerin tanımı, miktarı, birim ve toplam fiyatı, teslim tarihi, teklifin geçerlilik tarihi ve teslim yeri, sözleşmede ve teklifte net olarak belirtilmelidir.

• Sözleşmeyi veya teklifi mutlaka şirketlerin yetkili temsilcileri imzalamalıdır. Sözleşme mail aracılığı ile yapılacak ise elektronik imza kullanılmalıdır. Karşı taraf teklifi e-mail ile gönderirse; posta ile sözleşme ve teklif karşı tarafa gönderilip; şirket kaşeleri üzerine yetkili temsilcisinin imzasını atıp imza sirküleri de eklenerek geri gönderilmesi istenmelidir.

• Teslimat masrafları, taşıma giderleri, sigorta giderleri, ihracat ve ithalat gümrükleme masrafları, yükleme ve boşaltma masraflarının kime ait olacağının teklif ve sözleşmeye detaylı olarak eklenmesi gerekmektedir.

• Teklif, teklif öncesi ve sözleşme sonrası görüşmeler kapsamında doğabilecek; sözleşme bedelinin ödenmemesi, ürünün teslim alınmaması veya edilmemesi, ayıp ve eksiklik bulunması, süresinde teslim alınmaması veya edilmemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sair tüm ihtilaflarda, hangi ülke kanunlarının uygulanacağı ve yetkili mahkemenin hangi ülke mahkemesi olduğu mutlaka sözleşme ve teklife eklenmelidir.

Sözleşme ve teklife Uluslararası Ticari Terimlerin Yorumuna İlişkin Kurallardan (INCOTERMS) bu hususlar ile ilgili en koruyucu kloz eklenmelidir. Yukarıdaki bilgiler genel olup; her sözleşme/teklif istek ve ihtiyaçlara göre kendine özel nitelikler içermektedir. Bu nedenle haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Senem YILMAZEL