Velayet Davası Avukatı

Velayet davası avukatı, sıklıkla boşanma davalarının içerisinde görev yapan, velayetin müvekkili memnun edecek şekilde devredilmesi için uğraşan kişidir.

Boşanma davası süresince, taraflar arasında velayet için bir protokol bulunmuyorsa hâkim, çocuk için en yararlı olan taraf kimse velayeti ona verir. Ayrıca, toplumda yanlış bilinen bir algı olan kız çocuklarının babaya, erkek çocuklarının da anneye verildiği gibi söylemler de ciddiye alınmamalıdır. Çocuğun cinsiyeti, velayet kararı kapsamında herhangi bir belirleyiciliğe sahip değildir. Velayeti söz konusu olan çocuğun yararı gözetilmelidir.

Genellikle mahkemeler, bazı özel durumlar hariç, 6 yaşını geçmemiş olan çocukların annenin bakımına muhtaç olduğu kanaatini getirmektedir. Bu doğrultuda çocuğun cinsiyeti belirleyici olmasa da yaşı önemli bir faktördür. Velayet avukatı, böyle durumlarda çok fazla zorlanmamaktadır. Fakat iki tarafın da çocuğun velayetini istediği durumlarda velayet avukatlarını daha sıkı ve detaylı araştırmalar beklemektedir.

Hangi Sebepler Dolayısıyla Çocuğun Velayeti Anneye Verilmez?

Eğer anne çocuğu istemiyorsa çocuğun velayeti babaya devredilir. Bunun yanı sıra annenin akli dengesinin yerinde olmaması, uygunsuz hayat sürmesi, çocuğuna şiddet uygulaması gibi durumlarda da hakim, çocuğun velayetini anneye vermemektedir. En iyi velayet avukatı, bu gibi faktörleri iyi değerlendirip çocuk için en iyi kararın verilebilmesine yardımcı olandır.

Ayrıca taraflardan birisinin gelirinin diğerinden düşük olması, başlı başına velayetin karşı tarafa verilmesini gerektirmez. Bu faktör de önemlidir fakat geliri çok az olanın velayeti alamayacağı bilgileri yanlıştır. Velayet davası avukatı, tarafının bu gibi sebeplerden dolayı velayeti kaybetmesine izin vermez.

Velayet Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Velayet davasının açılmasını gerektiren durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çiftin birbirinden ayrılması durumunda,
  • Anne ya da baba ikilisinden birisinin ölümü
  • Anne ya da babadan birisinin gaip olduğuna karar verilmesi
  • Boşanma sebebi

Bu gibi sebepler sonrasında tarafların velayet davası açma hakkı bulunabilir. Özellikle boşanma avukatı, velayetin kime verilmesi gerektiğinin net olmaması gibi durumlarda oldukça zorlanabilmektedir. Bu sebeple iyi ve uzman bir velayet davası avukatı ile velayet davası başarı ile sonuçlandırılabilir.

Boşanma Olmadan da Velayet Davası Açılabilir Mi?

Boşanma olmadan velayet davası, bazı çiftleri yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Boşanma söz konusu olmadan velayet davası açma talebinin mümkünatı, çok sık rastlanılan bir durum olmasa da birçok kişiyi meraklandırmaktadır.

Boşanma davasının sonuçlanmaması durumunda velayet davasının açılması bazı özel sebepler hariç mümkün değildir. Boşanma durumu olmadan velayet davasının açılabilmesini sağlayan durumlar; babanın çocuk için uygun olmadığı düşünülen davranışları, annenin akli dengesinin yerinde olmayışı ve buna benzer çocuğun yaşamını olumsuz etkileyen, tehdit eden tespitler yapıldığı takdirde boşanma durumu olmadan çocuğun velayeti verilebilir.

Velayet davası avukatı, çocuğun geleceği açısından en iyi kararın verilebilmesi için dikkatli olmalıdır. Velayet davalarında avukat seçimi yapılırken işinde uzman, başarılı bir avukat seçimi çok önemlidir.