VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYIT ZORUNLULUĞU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 16’ya göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte Kanunun 16 ncı maddesine göre Kurulca istisna getirilmiş olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu kapsamda eğer yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar sicile kaydolmak zorunda değildir. Ancak yıllık çalışan sayısı 50’den fazlaysa veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla ise sicile kaydolma zorunluluğu getirilmiştir.

Eğer veri sorumlusu sicile kayıt olmak zorundayken bu yükümlülüğe uymazsa, yirmi bin (20.000) TL’den bir milyon (1.000.000) TL’ye kadar idari para cezası verilir. Sicile kayıt işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında VERBİS sistemine kayıt zorunluluğu bulunan şirketlerin kaydolmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve doğru adımlarla kanunun gereğini yerine getirmek üzere, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.