YOKSULLUK NAFAKASI

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Boşanma yüzünden, gelecekte yoksulluğa düşme ihtimali olan eş, kendisine yoksulluk nafakası bağlanmasını talep edebilir. Yoksulluk nafakasını talep edecek tarafın boşanmada kusurunun bulunmaması gerekir ya da daha az kusurlu olması gerekir. Boşanma nedeniyle eşin mevcut yaşantısı değişecek ve hayat standartlarında düşme olacaksa ve ileride mali açıdan sıkıntılar çekecekse yoksulluk nafakası talep edebilecektir. Diğer önemli husus ise yoksulluğa düşecek olmasının sebebinin boşanma davası olması gerekmektedir.

Boşanma davaları her somut olay bakımından değişiklik göstermektedir. Yoksulluk nafakası somut olaydaki tarafların mali durumuna ve hakkaniyete göre değerlendirilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi alma, haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL