Makalelerimiz

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü/Reddi Halinde Kanun Yolu
İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü/Reddi Halinde Kanun Yolu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ih...
ERİŞİM ENGELLEME
ERİŞİM ENGELLEME     Kanuna göre internet ortamında yapılan ve içeriği intih...
İŞE İADE TALEBİ ve İKALE SÖZLEŞMESİ
  İşe iade talebinde bulunmanın öncelikli şartı işveren tarafından fesih yapılma...
BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ?
  Türk Medeni Kanunumuzdaki boşanma nedenleri; özel boşanma nedenleri ve genel boşan...
BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?
BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Eşler boşanırken mal paylaşımını aralarında a...
TİCARİ İŞLEMLER İLE İLGİLİ TEMEL HUKUKİ BİLGİLER
Haklarınızın korunması için ticari işlemlerde, sürelere mutlaka dikkat edilmeli ve tica...
ULUSLARARASI SATIŞLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
• Sözleşmelerde tarafların açık unvanları, adresleri, fatura bilgileri, ürünlerin ta...
ŞİDDET GÖREN KADIN NE YAPMALIDIR?
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiye’de kadına ...
YOKSULLUK NAFAKASI
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi...
NAFAKA ARTIRIM DAVASI
Boşanma davası sonucunda verilen nafaka kesin hüküm niteliği taşımamaktadır. Nafaka al...
MOBBİNG NEDİR VE MOBBİNGE UĞRAYAN NELER YAPMALIDIR?
(İŞ İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK TACİZ) İşyerinde bireylere üstleri, astları veya eşi...
İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI
İşçilerin, fazla çalışma, hafta ve genel tatilde çalışma ücretleri ile ikramiye ve s...
KIDEM TAZMİNATININ MAL REJİMİ TASFİYESİNDE YERİ
Tarafların boşanmaları ile birlikte mal rejiminin tasfiyesi de gündeme gelmektedir. Mahkem...
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTA DURUMU
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ev hizmetlerinde çalışanlar sig...
İŞ AKDİNDEN DOĞAN HİZMET TESPİT DAVALARI
  İş hayatında karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri de sigortasız işç...
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  İşverenlere önemli yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ...
FASILALI-KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI
  Fasılalı çalışma, iş sözleşmesine bağlı olarak aynı işverenle aralıklı ol...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURU
  Tüketici işlemlerinden doğan alacaklar, paket tur sözleşmeleri, satış sözleşme...
TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ŞARTLARI NELERDİR ?
Arabuluculuk alternatif bir çözüm yöntemidir. Arabuluculuk; uyuşmazlığı tarafsız bir ...
HAKARET SUÇU
  Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kimseye onur, ...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE ŞARTLARI
Ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün aç...
MANEVİ TAZMİNAT
Türk Borçlar Kanunu gereğince, Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi...
MİRASIN REDDİ
Mirasın reddi kurumu, mirasbırakanın ölümü üzerine kendisine miras kalan kişilerin, bo...
TENKİS DAVASI
Tenkis davası, saklı payı ihlal edilen mirasçının saklı payına kavuşması için açı...
VASİYETNAMENİN AÇILMASI ve İPTALİ
Kanuna göre mirasta hak sahibi olanların her birine vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kıs...
OFFSHORE BANKALARDAKİ HESAPLARA PARA YATIRANLARIN HAKLARI
Off-shore bankalardaki hesaplar üzerinde devlet güvencesi yoktur. Ama Yargıtay 11. Hukuk Da...
NÜFUS CÜZDANIMIZ KAYBOLURSA NE YAPMALIYIZ?
Nüfus cüzdanı ya da diğer kimliklerin kaybolması durumunda hiç zaman kaybetmeden Nüfus ...
YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ REHBERİ
  Yabancı uyruklu gerçek şahıslar, vatandaşı oldukları ülke ile Türkiye arasınd...
ASKERALMA KANUNU’NA GÖRE ASKERE GİDECEK İŞÇİNİN DURUMU
Askeralma Kanunu’na göre kişi 6 ay zorunlu askerlik yapabileceği gibi, ücret ödeyerek y...
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYIT ZORUNLULUĞU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 16’ya göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve t...
TAHKİM KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI
Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tabi olmayan tahkim kararlarına itirazla ilgili düzenleme...
HACİZ İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZIN SONUÇLARI
  İcra takiplerinde, borcun tahsil edilmesi için yapılan işlemlerden biri de borçlun...
YARGITAY KARARLARI
SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2017/46...
Ankara Boşanma Avukatı
  Ankara Boşanma Avukatı (Av. Senem Yılmazel) Ankara Boşanma Avukatı konusunda birç...
Miras Avukatı Ankara
  Miras avukatı Ankara ilinde oldukça fazla aranan avukatlardan bir tanesidir. Veraset...
Ticaret Hukuku Avukatı Ankara
Ticaret hukuku avukatı Ankara ilinde ticaret davaları doğrultusunda hizmet veren, müvekki...
Velayet Davası Avukatı
Velayet davası avukatı, sıklıkla boşanma davalarının içerisinde görev yapan, velayeti...
En İyi İdari Dava Avukatı Ankara
En iyi idari dava avukatı Ankara ilinde, idare hukuku alanında uzmanlığa ulaşmış olan ...
İnşaat Hukuku Avukat
İnşaat hukuku avukat hizmeti ile birlikte müvekkilin gayrimenkul alanındaki tüm probleml...